ภูมิคุ้มกันวิทยา

ภูมิคุ้มกันวิทยา

วิทยาภูมิคุ้มกันเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันปฏิกิริยาเฉพาะที่เฉพาะเจาะจงของร่างกายลักษณะของปฏิกิริยาเหล่านี้รูปแบบและวิธีการใช้งานในทางปฏิบัติ ภูมิคุ้มกันเกี่ยวข้องกับ จุลชีววิทยา ทางการแพทย์ (ดู)

ภูมิคุ้มกันมะเร็ง

การค้นพบทางภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐานในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาได้นำไปสู่การสร้างแนวโน้มใหม่ทางด้านเนื้องอกวิทยา ปัจจุบันนักวิจัยกำลังมองหาโปรตีนจากเนื้องอกที่เฉพาะเจาะจงพัฒนาวิธีการที่มีความไวสูงสำหรับการตัดสินใจและใช้ในการวินิจฉัยและการรักษาเนื้องอกที่เป็นมะเร็ง

ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพด้านการแพทย์