อายุรเวททางร่างกาย

อายุรเวททางร่างกาย

กายภาพบำบัดเป็นสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกที่ศึกษาคุณสมบัติการรักษาของปัจจัยทางกายภาพและเทียมและพัฒนาวิธีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาและป้องกันโรค โครงสร้างของกายภาพบำบัดประกอบด้วย: วารีบำบัด (ดู), การรักษาด้วยความร้อน (ดู), กายภาพบำบัด (ดู), vibrotherapy (ดู), การส่องไฟ (ดู), electrotherapy (ดู) กายภาพบำบัดเกี่ยวข้องโดยตรงกับฟิสิกส์ เคมี วิศวกรรมไฟฟ้าวิทยุอิเล็กทรอนิกส์กลศาสตร์ชีวฟิสิกส์ชีวเคมีและ balneology (ดู) และคลินิกวินัย